Welkom bij

Wereldwinkel Zaandam

Spreekbeurttas

Wat weten onze kinderen van fairtrade, wat weten zij van de Wereldwinkel en de doelstellingen die daar worden nagestreefd? Het is belangrijk dat hierover informatie wordt gegeven en verkregen. Daarom kunnen kinderen die op school een spreekbeurt willen houden over dit onderwerp bij de Wereldwinkel de spreekbeurttas komen lenen. In deze tas zitten producten en heel veel folders met informatie. Enkele kinderen hebben van de mogelijkheid al gebruik gemaakt, met groot succes!! Wie volgt?

Er wordt wel een borgsom van € 30,00 gevraagd.

Denk je, dit is wel iets voor mij of voor mijn kind, mail dan naar info@wereldwinkelzaandam.nl of bel 075-6311920.